KONTAKT

Biuro:
ul. Osińskiego 8/9
10-011 Olsztyn
tel./faks 89 674 92 54
tel. 604 451 222
e-mail: veneer@drewno.pl
kompan@drewno.pl

Skład Lubomino k/ Olsztyna:
ul. Kopernika 5
11-135 Lubomino
tel./faks 89 674 92 54
tel. 602 781 962

Skład Hajnówka k/ Białegostoku:
ul. 3-go Maja 51
17-200 Hajnówka
tel. 600 356 666

Serwis pod patronatem portalu wm.pl