Poszukujemy surowca okleinowego dębowego. Minimalna długość 2,40 m, średnica w c.k. 48 cm. Dokładnych informacji udzieli Tomasz Radliński, tel. 0604 451222.

Serwis pod patronatem portalu wm.pl